Ziņu arhīvs

Izstrādāti mācību materiāli metālapstrādes nozarē Industrijas 4.0 ieviešanai

Lai veicinātu metālapstrādes un mašīnbūves nozares speciālistu sagatavošanu  atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām, 12 partneri no Lietuvas, Vācijas, Latvijas un Igaunijas no 2016. līdz 2019. gadam īstenoja Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu “Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar  viedām tehnoloģijām atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām” (projekta numurs Nr. 575813-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-SSA).

Latviju šajā projektā pārstāvēja Mašīnbūves un metālapstrādes Rūpniecības Asociācija (MACOC), Valsts izglītības satura centrs (VISC) un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC).

Projekta laikā tika veikta esošo nozares profesiju standartu salīdzināšana 4 valstīs, uzņēmēju aptauja par nozares darbiniekiem nepieciešamajām prasmēm un pamatojoties uz to tika noteiktas nepieciešamās prasmes un aktualizēti profesiju standarti un profesionālās izglītības programmas:

Dokumenti pieejami VISC mājas lapā sadaļā: Profesiju standarti no 2017. gada.

Projektā tika izstrādāts metodisko materiālu komplekts latviešu, igauņu, lietuviešu, angļu un vācu valodās, kas sastāv no

  • Grāmata „Industrijas 4.0 izaicinājums. Metālapstrādes nozares darbinieku sagatavošana darbam ar viedām tehnoloģijām”
  • Darba burtnīca audzēknim, kurā iekļauti praktiski uzdevumi zināšanu nostiprināšanai
  • Skolotāja rokasgrāmata
  • 30 plakāti, kas atspoguļo dažādus procesus metālapstrādē
  • Video prezentācijas, kas demonstrē reālu praktisku darba uzdevumu izpildi
  • Dažādu līmeņu testi zināšanu pārbaudei

Visi materiāli  ir pieejami e-mācību platformā, kur ar tiem var strādāt  gan virtuāli, gan lejupielādējot. Platformu var izmantot jebkurš interesents, apmeklējot  projekta mājas lapu http://www.change4industry.eu  un autorizējoties e- mācību platformā.

Profesionālās skolas, kas sagatavo metālapstrādes nozares speciālistus saņēma izstrādātos mācību metodiskos materiālus darbam skolā.