Ziņu arhīvs

PROGRAMMVADĪBAS METĀLAPSTRĀDES DARBGALDU OPERATORA

PROGRAMMVADĪBAS METĀLAPSTRĀDES DARBGALDU OPERATORA. 
PROFESIJAS STANDARTS