Ziņu arhīvs

PROGRAMMVADĪBAS METĀLAPSTRĀDES DARBGALDU IESTATĪTĀJA

PROGRAMMVADĪBAS METĀLAPSTRĀDES DARBGALDU IESTATĪTĀJA. 
PROFESIJAS STANDARTS