Ziņu arhīvs

Projekta “4Change” piektā darba sanāksme Tallinā 2018. gada 22.-23. novembrī

Tallinā tikās visu projektā iesaistīto partnerorganizāciju pārstāvji, lai apspriestu projekta aktivitāšu īstenošanas gaitu. Šobrīd notiek intensīvs darbs pie mācību materiālu sagatavošana metālapstrādes jomā nepieciešamo  speciālistu apmācībai, ko plāno uzsākt 2019.gada sākumā. Projekta ietvaros tiek izstrādāti: mācību grāmata, darba burtnīca, pasniedzēja rokasgrāmata un e- mācību platforma.