Apie projektą

 
Projekto pristatymo skrajutė lietuvių kalbaČIA.
 
Projekto pavadinimas: Industry 4.0 Challenge: Empowering Metalworkers for Smart Factories of the Future

Projekto Nr.:   575813-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-SSA

Veiksmas: KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices - Sector Skills Alliances

Projekto trukmė: 2016 m. gruodžio 1 d. - 2019 m. lapkričio 30 d.

Projekto biudžetas: 1 176 258 EUR

Projekto tikslas

Projekto tikslas - stiprinti metalo pramonės darbuotojų įgūdžius, formuojant atitinkamas profesinio mokymo centrų programas, suteikti įgūdžius darbuotojams lanksčiai prisitaikyti ir patiems mokytis greitai kintančioje darbo vietoje. Projektas sieks suderinti mokymo vietoje gaunamas kompetencijas ir darbo rinkos poreikius, vystant efektyvias profesinio mokymo centrų programas, skatinant technines kompetencijas, mokymo technikas, skaitmenines ir verslo žinias, darbo praktika paremtą mokymą. Tikimasi, kad projektu bus pasiekti ir įgyti šie rezultatai: palyginamoji kvalifikacinių standartų analizė, lavinimo medžiaga besimokantiems ir mokytojams, elektroninė mokymo platforma, nauja CNC simuliacijos programinė įranga. Programoje sudalyvaus ne mažiau nei 100 besimokančiųjų ir 50 instruktorių. Projektas bus baigiamas finaline konferencija, o rezultatai bus pristatyti anglų ir 4 bendradarbiaujančių šalių kalbomis.

Ilgalaikiai siekiami rezultatai

• Ugdomi būsimi darbuotojai, kurie geba greitai ir lanksčiai prisitaikyti darbo vietoje iškart baigę mokslus.

• Nuolat vystoma sistema, leidžianti turėti įgūdžius visą gyvenimą pagal poreikį mokytis ir prisitaikyti techniškai kintančioje darbo aplinkoje.

Kuriama vertė Europai

Inovacijos ir tarptautinis bendradarbiavimas tarp 4 šalių, privačių ir viešųjų organizacijų paskatins švietimo reformas nacionalinės politikos lygyje ir profesinio mokymo centrų sistemos modernizavimą tarptautiniame lygmenyje.

Mokymo programa bus vystoma kartu su verslo atstovais, remiantis sėkmingais toli šioje srityje jau pažengusios Vokietijos pavyzdžiais. Bendradarbiaujant šalims, rezultatai bus pasiekiami daug efektyviau. Trijų Baltijos šalių profesinio mokymo centrų padėtis ir patirtis yra panaši. Joms naudinga semtis žinių iš partnerių Vokietijoje, kur veikia stipri profesinio mokymo sistema, paremta mokymusi darbo vietoje. Tuo pačiu Vokietija susiduria su specifine savo šalies problema - trūksta ne tik aukštos kvalifikacijos metalo inžinierių, bet ir profesionalių kompiuterių valdomų staklių instruktorių bei metodologijos specialistų. Todėl šis projektas ir jo metu pasiekti rezultatai bei išvados bus naudingos visai Europos Sąjungai.