Change4Industry - Jaunumi http://change4industry.eu Izstrādāti mācību materiāli metālapstrādes nozarē Industrijas 4.0 ieviešanai http://change4industry.eu/news/200/555/Izstradati-macibu-materiali-metalapstrades-nozare-Industrijas-4-0-ieviesanai.html http://change4industry.eu/news/200/555/Izstradati-macibu-materiali-metalapstrades-nozare-Industrijas-4-0-ieviesanai.html Mon, 27 Apr 2020 10:30:53 +0300 Jaunas iespējas metālapstrādes speciālistu sagatavošanai Latvijā http://change4industry.eu/news/203/555/Jaunas-iespejas-metalapstrades-specialistu-sagatavosanai-Latvija.html http://change4industry.eu/news/203/555/Jaunas-iespejas-metalapstrades-specialistu-sagatavosanai-Latvija.html Thu, 30 Jan 2020 20:44:32 +0200 Jauni mācību materiāli metālapstrādes nozarei Tehnoloģijām ir aizvien lielāka loma mūsu ikdienas dzīvē, taču tās arvien vairāk ietekmē arī rūpniecības nozares. http://change4industry.eu/news/193/555/Jauni-macibu-materiali-metalapstrades-nozarei.html http://change4industry.eu/news/193/555/Jauni-macibu-materiali-metalapstrades-nozarei.html Wed, 27 Nov 2019 15:38:38 +0200 PROGRAMMVADĪBAS METĀLAPSTRĀDES DARBGALDU OPERATORA PROGRAMMVADĪBAS METĀLAPSTRĀDES DARBGALDU OPERATORA.  PROFESIJAS STANDARTS  http://change4industry.eu/news/190/555/PROGRAMMVADiBAS-METaLAPSTRaDES-DARBGALDU-OPERATORA.html http://change4industry.eu/news/190/555/PROGRAMMVADiBAS-METaLAPSTRaDES-DARBGALDU-OPERATORA.html Wed, 27 Nov 2019 10:11:11 +0200 PROGRAMMVADĪBAS METĀLAPSTRĀDES DARBGALDU IESTATĪTĀJA PROGRAMMVADĪBAS METĀLAPSTRĀDES DARBGALDU IESTATĪTĀJA.  PROFESIJAS STANDARTS http://change4industry.eu/news/189/555/PROGRAMMVADiBAS-METaLAPSTRaDES-DARBGALDU-IESTATiTaJA.html http://change4industry.eu/news/189/555/PROGRAMMVADiBAS-METaLAPSTRaDES-DARBGALDU-IESTATiTaJA.html Wed, 27 Nov 2019 10:07:14 +0200 Nosleguma pasakums majas lapai http://change4industry.eu/news/204/555/Nosleguma-pasakums-majas-lapai.html http://change4industry.eu/news/204/555/Nosleguma-pasakums-majas-lapai.html Fri, 22 Nov 2019 20:47:13 +0200 Projekts “4Change” tehnoloģiju un inovāciju festivālā “Mehatrons” Jelgavā (Latvija) Mašīnbūves un metālapstrādes nozares profesionāļi, profesionālās izglītības iestādes, mašīnbūves nozares uzņēmumi, amatnieki un citi ar metālapstrādes jomu saistīti uzņēmumi ar dažādām aktivitātēm piedalījās tehnoloģiju un inovāciju festivālā "Mehatrons", kas notika 7. septembrī Jelgavā. http://change4industry.eu/news/180/555/Projekts-4Change-tehnologiju-un-inovaciju-festivala-Mehatrons-Jelgava-Latvija.html http://change4industry.eu/news/180/555/Projekts-4Change-tehnologiju-un-inovaciju-festivala-Mehatrons-Jelgava-Latvija.html Fri, 13 Sep 2019 16:35:20 +0300 “Industrijas 4.0 izaicinājumi metālapstrādes nozares profesionālās izglītības pedagoga darbā” 6.un 7.jūnijā mašīnbūves nozares profesionālās izglītības pedagogi piedalījās profesionālās kompetences pilnveides kursos “Industrijas 4.0 izaicinājumi metālapstrādes nozares profesionālās izglītības pedagoga darbā”. Kursos piedalījās 15 pedagogi no PIKC “Rīgas Tehniskā koledža”, PIKC “Liepājas Valsts Tehnikums, PIKC “ Ventspils tehnikums” un Jelgavas Amatu vidusskolas. http://change4industry.eu/news/172/555/Industrijas-4-0-izaicinajumi-metalapstrades-nozares-profesionalas-izglitibas-pedagoga-darba.html http://change4industry.eu/news/172/555/Industrijas-4-0-izaicinajumi-metalapstrades-nozares-profesionalas-izglitibas-pedagoga-darba.html Thu, 13 Jun 2019 11:13:35 +0300 Metāla svētki Jelgavā 8. septembrī Jelgavā, Pasta salā notika ikgadējie “ Metāla svētki ”, kuru organizēja Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra” sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju Šī gada tēma - „Metāla stāsts”.  http://change4industry.eu/news/150/555/Metala-svetki-Jelgava.html http://change4industry.eu/news/150/555/Metala-svetki-Jelgava.html Fri, 14 Dec 2018 10:29:05 +0200 Projekta “4Change” piektā darba sanāksme Tallinā 2018. gada 22.-23. novembrī Tallinā tikās visu projektā iesaistīto partnerorganizāciju pārstāvji, lai apspriestu projekta aktivitāšu īstenošanas gaitu.  http://change4industry.eu/news/148/555/Projekta-4Change-piekta-darba-sanaksme-Tallina-2018-gada-22-23-novembri.html http://change4industry.eu/news/148/555/Projekta-4Change-piekta-darba-sanaksme-Tallina-2018-gada-22-23-novembri.html Wed, 28 Nov 2018 11:48:38 +0200 Jelgavā noslēdzies 2. Starptautisks mašīnbūves un metālapstrādes biznesa forums No 21. līdz 23. februārim Jelgavas tehnikumā norisinājās 2. Starptautiskais mašīnbūves un metālapstrādes biznesa forums, pulcējot gandrīz 300 dalībniekus un jomas speciālistus no 13 valstīm - Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Beļģijas, Lielbritānijas, Dānijas, Francijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Kazahstānas, Uzbekistānas, kā arī no Latvijas. http://change4industry.eu/news/119/555/Jelgava-nosledzies-2-Starptautisks-masinbuves-un-metalapstrades-biznesa-forums.html http://change4industry.eu/news/119/555/Jelgava-nosledzies-2-Starptautisks-masinbuves-un-metalapstrades-biznesa-forums.html Mon, 26 Mar 2018 08:53:29 +0300 Konference ''Rūpniecība 4.0 Rīgā un ārpus reģiona'' Tech Industry 2017 Izstādes  Tech Industry 2017  ietvaros Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK) un Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC), sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Rīgas domi, šā gada  1. decembrī plkst. 13:00-18:00  Rīgā organizē pirmo Industrija 4.0 tēmai veltītu konferenci ar moto:  „Getting Ready for INDUSTRIE 4.0: Transformations Needed”. http://change4industry.eu/news/109/555/Konference-Rupnieciba-4-0-Riga-un-arpus-regiona-Tech-Industry-2017.html http://change4industry.eu/news/109/555/Konference-Rupnieciba-4-0-Riga-un-arpus-regiona-Tech-Industry-2017.html Mon, 11 Dec 2017 09:09:55 +0200 73,3% MAŠĪNBŪVES UN METĀLAPSTRĀDES UZŅĒMUMU PROGNOZĒ PĀRMAIŅAS IEVIEŠOT INDUSTRIJU 4.0 Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC) no 15.-30.augustam veica biedru aptauju par nākotnē nepieciešamām darbinieku prasmēm saistībā ar industrijas 4.0 ieviešanu. Aptaujā piedalījās 30 mašīnbūves un metālapstrādes nozaru uzņēmumi.  http://change4industry.eu/news/99/555/73-3-MAsiNBuVES-UN-METaLAPSTRaDES-UZneMUMU-PROGNOZe-PaRMAInAS-IEVIEsOT-INDUSTRIJU-4-0.html http://change4industry.eu/news/99/555/73-3-MAsiNBuVES-UN-METaLAPSTRaDES-UZneMUMU-PROGNOZe-PaRMAInAS-IEVIEsOT-INDUSTRIJU-4-0.html Thu, 14 Sep 2017 15:07:08 +0300