Change4Industry - Jaunumi http://change4industry.eu Konference ''Rūpniecība 4.0 Rīgā un ārpus reģiona'' Tech Industry 2017 Izstādes  Tech Industry 2017  ietvaros Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK) un Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC), sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Rīgas domi, šā gada  1. decembrī plkst. 13:00-18:00  Rīgā organizē pirmo Industrija 4.0 tēmai veltītu konferenci ar moto:  „Getting Ready for INDUSTRIE 4.0: Transformations Needed”. http://change4industry.eu/news/109/555/Konference-Rupnieciba-4-0-Riga-un-arpus-regiona-Tech-Industry-2017.html http://change4industry.eu/news/109/555/Konference-Rupnieciba-4-0-Riga-un-arpus-regiona-Tech-Industry-2017.html Mon, 11 Dec 2017 09:09:55 +0200 73,3% MAŠĪNBŪVES UN METĀLAPSTRĀDES UZŅĒMUMU PROGNOZĒ PĀRMAIŅAS IEVIEŠOT INDUSTRIJU 4.0 Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC) no 15.-30.augustam veica biedru aptauju par nākotnē nepieciešamām darbinieku prasmēm saistībā ar industrijas 4.0 ieviešanu. Aptaujā piedalījās 30 mašīnbūves un metālapstrādes nozaru uzņēmumi.  http://change4industry.eu/news/99/555/73-3-MAsiNBuVES-UN-METaLAPSTRaDES-UZneMUMU-PROGNOZe-PaRMAInAS-IEVIEsOT-INDUSTRIJU-4-0.html http://change4industry.eu/news/99/555/73-3-MAsiNBuVES-UN-METaLAPSTRaDES-UZneMUMU-PROGNOZe-PaRMAInAS-IEVIEsOT-INDUSTRIJU-4-0.html Thu, 14 Sep 2017 15:07:08 +0300